Header image  
Terugspeeltheater Friesland  
 
 

Terugspeeltheater

Geschiedenis

De oorspronkelijke naam van terugspeeltheater is 'Playbacktheatre’. Grondlegger van deze theatervorm is Jonathan Fox. die deze midden jaren '70 ontwikkelde in de Verenigde Staten. Hij werd geïnspireerd  door de eeuwenoude traditie van ‘storytelling’ in Nepal en de grote verbindende kracht daarvan in een gemeenschap. Daarnaast had hij ervaring met improvisatietheater voor publiek en psychodrama.

Gecombineerd maakt dat er door middel van improvisaties grote en kleine verhalen van mensen uit het publiek gespeeld en verbeeld werden.

Door het persoonlijke karakter van die verhalen onstond vanzelf een grotere mate van diepgang en zorgvuldigheid dan bij impro-theater doorgaans het geval is. Er groeide een ritueel met vaste basisprincipes waarbinnen nog steeds nieuwe theatrale vormen ontstaan.

Voor meer informatie zie: www.playbacknet.org.

 

De laatste decennia is een grote internationale playbacktheatre gemeenschap ontstaan, georganiseerd in de IPTN (the International Playback Theatre Network). Mensen van over de hele wereld volgen opleidingen op de playbacktheatre school in o.a. New York, Londen en Japan(zie: www.playbackschool.org) of nodigen docenten uit in hun eigen werelddeel of organiseren uitwisselingen tussen groepen onderling.

Playback Theatre werd in 1995 door Marcel Karreman en Henk Hoffman  geintroduceerd na een ontmoeting met David Powley uit York.

Omdat de naam 'Playback' in het Nederlands associaties oproept met 'nadoen', is de naam ‘Terugspeel Theater’ als letterlijke vertaling genomen. Zij startten de eerste groep in Nederland op: Terugspeeltheater Amsterdam, die in 2005 haar 10-jarig bestaan vierde.

In Nederland zijn inmiddels verschillende terugspeeltheater-groepen actief. Kijk naar je verhaal is sinds medio 2010 een Friese aanvulling op dit rijtje.

Uitwisseling

In Europa vindt sinds enige jaren een European Gathering plaats, in 2005 in Bretagne en in 2006 in Italië. Spelers en groepen uit heel Europa komen bijeen om met elkaar te trainen, uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen.

Eens in de 4 jaar is er een internationaal 'wereld'congres.

In 1999 werd het in York in Engeland gehouden Daar kwamen playback-groepen uit meer dan 24 landen bij elkaar. 2003 was japan het gastland en in augustus 2007 streek de hele 'playback-wereld' in Brazilië neer voor het internationale congress. November 2011 was in frankfurt het thema 'Social Dialog in a world in upheaval. www.iptn2011.org

Inmiddels is er ook een traditie ontstaan om een jaarlijkse 'Dutch Gathering' te houden voor alle in Nederland actieve Terugspeeltheatergroepen. Uitwisseling staat hierbij op de voorgrond.

Begin 2006 hebben vertegenwoordigers van alle Nederlandse groepen een workshop  gehad in Amsterdam van Jonathan Fox, de grondlegger en stichter van de school in New York. Afgelopen jaren werd ook gewerkt met Playback-grootheden als David Powley, Jo Salas, Heather Robb en Veronica Needa.

Voor Playback Theater bij u in de buurt click hier.

 


 

GEZOCHT

Spelers en muzikanten